Selasa, 11 Januari 2011

Telor Ayam Ketawa


Ayam Ketawa betina sekali kawin akan menghasilkan kurang lebih 11 sampai 13 butir Telur Ayam Ketawa, tetapi perlu diingat daya tetas tinggi tidak terdapat pada Telur Ayam Ketawa yang pertama sampai telur yang ke tiga, hal ini disebabkan pembuahan belum sempurna, jadi telor hanya menumpang lewat karna merupakan bentuk sel telur pertama, baru Telur Ayam Ketawa yang keempat dan seterusnya dipastikan terisi embrio.
Jadi saat telur kesatu hingga ketiga keluar, kita ambil semua dan sisakan satu butir sebagai pancingan agar betina terus bertelur.

Untuk menunjang masa kesuburan dan masa bertelur induk Ayam Ketawa, harusnya pula ditunjang dengan pakan, pakan yang digunakan selain fur kita harus selingi dengan kacang hijau, fungsi kacang hijau sendiri untuk meningkatkan daya tetas dan menghasilkan telur lebih banyak dari Ayam Ketawa tersebut.

0 komentar:

Posting Komentar